Suker

Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου. Λίπασμα CE. (Πολυσακχαρίτης). Προάγει τη δημιουργία σακχάρων στον καρπό και στο φυτό.

Το SUKER είναι ένα προϊόν διαλυτό στο νερό το οποίο διεγείρει την παραγωγή σακχάρων του φυτού. Η δράση του βασίζεται στη δραστικότητα του χλωριούχου ασβεστίου, των υδατανθράκων και των ενζύμων απορρόφησης καθώς και στα φυσικά ουρονικά οξέα. Εφαρμογές πριν και μετά την άνθηση προάγουν τη βλαστική ευρωστία και αυξάνουν την παραγωγή και το βάρος του καρπού. Η εφαρμογή κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης, αυξάνει τα σάκχαρα καρπό κατά συνέπεια και την πρωίμηση της συγκομιδής.

ΔΌΣΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΌΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν αυτό συνιστάται για χρήση κυρίως σε οπωροκηπευτικά, εσπεριδοειδή, αμπέλι και σε όλα τα είδη των οπωροφόρων δένδρων. Γενικά προτείνονται οι παρακάτω εφαρμογές: · Πρώτη εφαρμογή: κατά το άνοιγμα των δύο πρώτων ανθών: 2cc/lt · Δεύτερη εφαρμογή: 8 ημέρες μετά: 1cc/lt · 15 ημέρες μετά, επαναλαμβανόμενες εφαρμογές ανά δεκαπενθήμερο με 2cc/lt, μέχρι και μερικές μέρες πριν τη συγκομιδή.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

  • Οξείδιο του ασβεστίου (CaO), υδατοδιαλυτό 12 % w/w
  • pH= 3,2
  • Πυκνότητα = 1,35

ΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  • Πολυσακχαρίτες παράγωγα 21 % w/w
  • Βόριο (B), υδατοδιαλυτό 0,4 % w/w
  • Οξείδιο του μαγνησίου (MgO), υδατοδιαλυτό 0,3 % w/w

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

Μην αναμιγνύετε με προϊόντα που περιέχουν φώσφορο, θειικά ή παράγωγα χαλκού. Οι συστάσεις και οι πληροφορίες που δίνουμε είναι αποτέλεσμα ευρείας και συστηματικής δοκιμής. Κατά τη χρήση, ωστόσο, μπορεί να παρεμβληθούν πολλοί παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας (προετοιμασία των μιγμάτων, εφαρμογή, καιρικές συνθήκες, κλπ.) Η LIGNOKEL εγγυάται τη σύνθεση, την τυποποίηση και το περιεχόμενο. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν (έλλειψη αποτελεσματικότητας, τοξικότητες, υπολλειματικότητες, κλπ.), λόγω της μερικής ή ολικής, μη τήρησης των οδηγιών της ετικέτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

H315. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Η319. Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών.

Ρ401. Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες με ταξύ 5ºC και 50ºC. P280. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Ρ302 + Ρ352. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Ρ305 + Ρ351 + Ρ338. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν και είναι εφικτό. Συνεχίστε το ξέπλυμα.

Ρ102. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Ρ270. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση

Κωδικός προϊόντος: suker Κατηγορία:
espa