Solmix

To solmix περιέχει βιο- θρεπτικά στοιχεία για το ριζικό σύστημα ταχείας αφομοίωσης, έχει την μορφή υψηλής συγκέντρωσης υγρού διαλύματος . Η φόρμουλά του βασίζεται σε ελεύθερα αμινοξέα φυτικής προέλευσης ( από τη ζύμωση του Corynebacterium sp φυτικών υποστρωμάτων) μαζί με οργανικά εκχυλίσματα χουμικών και φουλβικών οξέων. Το solmix έχει σχεδιαστεί σαν ενας διεγέρτης των θρεπτικών στοιχείων και σαν ρυθμιστής/ βελτιωτής του εδάφους. Η εφαρμογή του στο ριζικό σύστημα ( με το πότισμα ) επιφέρει βελτίωση της φυσιολογικής δραστηριότητας του φυτού και βελτιώνει την ανάπτυξη των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους .

Αποτέλεσμα στο έδαφος : Ενεργοποιεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και βελτιώνει την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων από το φυτό. Η κινητικότητα και η διαθεσιμότητα των μικροθρεπτικών στοιχείων του εδάφους βελτιώνεται. Βοηθάει στην αναγέννηση και την ενεργοποίηση της μικροβιακής χλωρίδας του εδάφους.

Αποτελέσματα στο φυτό : Η βλάστηση, η καρπόδεση, το μέγεθος και η ωρίμανση των καρπών βελτιώνονται. Η σύνθεση των πρωτεινών και των ορμονών του φυτού επιταγχύνεται. Επιτρέπει στο φυτό να ξεπερνά βιοτικούς η / και αβιοτικούς παράγοντες του στρες με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ , ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συνίσταται για όλες τις ξυλώδεις και ποώδεις καλλιέργειες , όταν κρίνεται απαραίτητο να ενισχυθεί η φυσιολογική δραστηριότητα της καλλιέργειας ή/και α βελτιωθεί η δομή του εδάφους. Συνίσταται η εφαρμογή σε στάδια αυξημένης βλαστικής δραστηριότητας ή αυξημένων θρεπτικών αναγκών όπως : η αύξηση της βλάστησης, η καρπόδεση, η αύξηση του μεγέθους και η ωρίμανση των καρπών.

Δόση : ανάλογα την καλλιέργεια και τις ανάγκες από  500 cc – 1lt / στρέμμα και εφαρμογή με δυνατότητα αύξησης έως 1 – 2 lt / στρέμμα.

Πραγματοποιώντας έως 3 -4 εφαρμογές καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας.

Εγγυημένη σύνθεση

Ελεύθερα αμινοξέα  6 % w/w
Άζωτο ( Ν) ολικό 3 % w/w
Άζωτο ( Ν) οργανικό 1,40 % w/w
Άζωτο ( N) αμμωνιακό 1,60 % w/w
Ph 10
Πυκνότητα 1,23 g/ cc

Πρόσθετες πληροφορίες

Ολικό χουμικό εκχύλισμα 25 % w/w
Χουμικό οξύ 6,00 % w/w
Φουλβικό οξύ 19,00 % w/w
Οξείδιο του καλίου υδατοδιαλυτό 3,00 % w/w

Αμινόγραμμα : Asp, Glu (3,61% p/p), Ser, Gly, Thr, Arg, Ala, Tyr, Val, Met, Phe,lle,  Leu, Lis, Hip, Pro.

Περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα: Κλάσση Α. Περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα λιγότερη από τα εγκεκριμένα όρια για την κατηγορία.

Μην αναμιγνύεται με πολύ όξινα η αλκαλικά προιόντα. Σε περίπτωση αμφιβολίας διενεργήστε μια προηγούμενη δοκιμή. Εξαιτίας της οργανικής φύσης του προιόντος συνίσταται τα διαλύματα που προετοιμάζονται για εφαρμογή με το πότισμα να ολοκληρώνεται η εφαρμογή τους σε διάστημα 2 -3 ημερών ( το πολύ ), αλλιώς υπάρχει κίνδυνος ζυμώσεων στο διάλυμα όταν υπάρξουν υψηλές θερμοκρασίες ( ακόμα και στο διάλυμα που βρίσκεται στην δεξαμενή άρδευσης. ). Οι συστάσεις και οι πληροφορίες πο παρέχουμε είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων και αυστηρών μελετών και δοκιμών. Ωστόσο πολλοί παράγοντες πέραν του ελέγχου μας μπορεί να παρεμβληθούν κατά την χρήση ( προετοιμασία μίγματος , τρόπος εφαρμογής, καιρικές συνθήκες κ.α.). Η PLYMAG εγγυάται τα συστατικά, τη σύσταση και το περιεχόμενο. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τυχός προβλήματα ( έλλειψη αποτελεσματικότητας , γενική τοξικότητα, κατάλοιπα κ.α. ) εξαιτίας ολικής ή μερικής μη εφαρμογής των οδηγιών της ετικέτας.

Κίνδυνος Η314 : Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και στα μάτια.

P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ρουχισμό/ προστασία ματιών , προσώπου.

P401 Αποθηκεύστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 5o C – 50o C .

P303 + P361+P353 ΕΑΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ( η στα μαλλιά ) : Βγάλτε αμέσως τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή, Ξεπλύνετε το δέρμα με νερο / λουστείτε.

P305+P351+P338 ΕΑΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ : Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε φακούς επαφής , εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Συνεχίστε το ξέπλυμα.

P102 Κρατήστε το μακρια από παιδιά.

P270 Μην πίνετε, τρώτε η καπνίζετε κατά την χρήση .

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Κωδικός προϊόντος: solmix Κατηγορία:
espa