Προϊόντα Rigakis Seeds

BEAUFORT F1

Κατάλληλο για εμβολιασμό τομάτας και μελιτζάνας
Υποκείμενο που δίνει μεγάλη δύναμη στα εμβολιασμένα φυτά.
Δίνει αντοχή σε σημαντικές ασθένειες εδάφους
Ανθεκτικότητες : High Resistance ToMV / Fol:0,1 / For / Pl / Va / Vd / Ma / Mi / Mj

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!