Προϊόντα Rigakis Seeds

REALESA F1

Ανεκτικότητα σε TYLCV.
Καρπός έντονου κόκκινου χρώματος, βάρους 100-120gr.
Συγκομίζεται και σαν τσαμπί.
Ανθεκτικότητες: HR ToMV / Fol :0,1/ Va / Vd / Ma / Mi / Mj IR TYLCV

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!