Προϊόντα Rigakis Seeds

PRIMORE F1

Πιπεριά φλάσκα (τύπου lamuyo).
Δυνατό φυτό με αραιό φύλλωμα και αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Δίνει υψηλή πρώιμη και συνεχόμενη παραγωγή.
Καρποί τρίλοβοι – τετράλοβοι, επιμήκεις με σκούρο πράσινο χρώμα.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!