Προϊόντα Rigakis Seeds

PORFYRA F1

Ανοχή στην ίωση του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων.
Εύρωστο φυτό, αραιό φύλλωμα, κανονικά μεσογονάτια.
Πολύ καλή παραγωγή και στους ανώτερους σταυρούς.
Βάρος καρπού : 250 – 300 gr.
Καρποί ομοιόμορφοι, στρογγυλοί, με ομοιόμορφο κόκκινο χρώμα και πολύ καλή γεύση.
Πολύ καλή συμπεριφορά στην χειμωνιάτικη καλλιέργεια.
Ανθεκτικότητες : High Resistance ToMV / Fol:0,1 / Va / Vd / Ma / Mi / Mj Intermediate Resistance TYLCV

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!