Προϊόντα Rigakis Seeds

PINOKKIO F1

Υβρίδιο πιπεριάς τύπου κέρατο.
Φυτό δυνατό με πρώιμη και υψηλή παραγωγή.
Καρποί ομοιόμορφοι ανοιχτού κίτρινου χρώματος, μήκους 18 – 20 cm.
Πολύ καλή συμπεριφορά στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Ανθεκτικότητες: High Resistance Tm: 0-2

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!