Προϊόντα Rigakis Seeds

PERLYTA F1

Τομάτα cherry με ανοχή στην ίωση του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας ( TYLCV ).
Μέσο βάρος καρπού 20 – 25 gr.
Καρποί με έντονο κόκκινο χρώμα, καλής σκληρότητας.
Πολύ καλή γεύση.
Ανθεκτικότητες: HR ToMV / Pst / Fol :0,1/ Va / Vd / Ma / Mi / Mj IR TYLCV

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!