Προϊόντα Rigakis Seeds

NIEBLA F1

ΚΙΤΡΙΝΗ
Φυτό μεσαίου ύψους, πολύ παραγωγικό.
Καρποί τετράγωνοι/τετράλοβοι, με έντονο κίτρινο χρώμα κατά την ωρίμανση.
Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Ανθεκτικότητες: High Resistance Tm:0-2

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!