Προϊόντα Rigakis Seeds

NAROBI F1

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Φυτό κανονικής ανάπτυξης.
Καρποί τετράγωνοι – τετράλοβοι με γυαλιστερό πορτοκαλί χρώμα κατά την ωρίμανση.
Ανθεκτικότητες: High Resistance Tm:0-2

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!