Προϊόντα Rigakis Seeds

MULTI F1

Πιπεριά τύπου ντολμά.
Φυτό αραιόφυλλο, μέτριας ευρωστίας.
Δίνει υψηλή παραγωγή και στις χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να παραμορφώνει τους καρπούς.
Καρποί τετράγωνοι – τετράλοβοι, με ανοιχτό πράσινο χρώμα και μέτρια σε πάχος τοιχώματα.
Ανθεκτικότητες : High Resistance Tm:0-2

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!