Προϊόντα Rigakis Seeds

MAXIFORT F1

Υποκείμενο κατάλληλο για εμβολιασμό τομάτας-μελιτζάνας.
Προσδίδει ευρωστία στο εμβολιασμένο φυτό και λύνει τα σημαντικότερα προβλήματα από παθογόνα εδάφους.
Πολύ καλή συμπεριφορά στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Ανθεκτικότητες: High Resistance ToMV / Fol:0,1 / For / Pl / Va / Vd / Ma / Mi / Mj

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!