Προϊόντα Rigakis Seeds

GOLDITA F1

Κανονικής ευρωστίας φυτό.
Βάρος 15-20gr.
Ανθεκτικότητες: High Resistance ToMV/Ff: 1-5

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!