Προϊόντα Rigakis Seeds

FLAVORINO F1

Βάρος καρπού: 35-40gr.
Ανθεκτικότητες : High Resistance ToMV / Pst / Fol:0,1 / Va / Vd / Ma / Mi / Mj

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!