Προϊόντα Rigakis Seeds

EROPHILY F1

Κοντά μεσογονάτια.
Πολύ καλή καρπόδεση στις υψηλές θερμοκρασίες.
Βάρος καρπού : 260 – 280 gr.
Καρποί ομοιόμορφοι, συνεκτικοί, με έντονο κόκκινο χρώμα.
Εξαιρετική αντοχή στο σκάσιμο.
Κατάλληλο για πρώιμη και όψιμη θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια.
Ανθεκτικότητες : High Resistance ToMV / Ff:1-5 / Fol:0,1 / Va / Vd / Ma / Mi / Mj Intermediate Resistance Pi / Pl

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!