Προϊόντα Rigakis Seeds

CARMENCITA F1

Ανεκτικότητα σε TYLCV.
Εύρωστο φυτό.
Υψηλή παραγωγή.
Πολύ καλή σκληρότητα καρπού, με αντοχή στο σκάσιμο.
Βάρος 10-15gr.
Ανθεκτικότητες: High Resistance ToMV/Ff:1-5/Fol:0,1/Va/Vd Intermediate Resistance TYLCV

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!