Προϊόντα Rigakis Seeds

CAPITAL F1

Υποκείμενο κατάλληλο για εμβολιασμό πιπεριάς.
Πολύ καλή συμβατότητα με όλα τα υβρίδια πιπεριάς.
Σχηματίζει πλούσιο και δυνατό ριζικό σύστημα.
Ανθεκτικότητες: High Resistance Tm: 0-2/Ma/Mi/Mj

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!