Προϊόντα Rigakis Seeds

AVIGNON F1

Εύρωστο φυτό και σχετικά αραιόφυλλο.
Δίνει υψηλή και συνεχόμενη παραγωγή και στους ανώτερους σταυρούς.
Καρποί στρογγυλοί με έντονο κόκκινο χρώμα χωρίς μεταχρωματισμούς στις υψηλές θερμοκρασίες.
Βάρος καρπού : 260 – 320 gr.
Αντοχή στο σκάσιμο.
Μεγάλη αντοχή στη μεταφορά.
Πολύ καλή συμπεριφορά σε αλατούχα και προβληματικά εδάφη.
Υβρίδιο κατάλληλο για χειμωνιάτικες και ανοιξιάτικες φυτεύσεις.
Aνθεκτικότητες : High Resistance ToMV / Ff:1-5 / Fol:0,1 / Va / Vd / Ma / Mi / Mj Intermediate Resistance Pi / Pl

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!