Φυτοχώματα

Τεχνικά χαρακτηριστικά μιγμάτων μαύρης-ξανθής τύρφης

Τύποι FYTOSOIL MPS 1 MPS 2
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Δομή λεπτή λεπτή λεπτή
Απορροφητικότητα νερού (ml/100gr) 400 400 700
Οργανική Ουσία (%) 90-95 90-95 92-98
Πορώδες (%) 95-98 95-98 95-98
Περιεκτικότητα Αέρα (%) 16-58 16-58 16-58
Υγρασία (%) 40-80 40-80 40-80
Πυκνότητα (kg/cbm) 280-330 280-330 180-280
Χημικά Χαρακτηριστικά
pH 5,2-6,0 5,2-6,0 5,2-6,0
Λίπασμα Peat Mix 11-11-20 Peat Mix 11-11-20 Peat Mix 14-16-18
N (mg/I) 70-150 70-150 130-290
P2O5 (mg/I) 70-150 70-150 145-340
K20 (mg/I) 120-180 120-180 160-380
Περιεκτικότητα Άλατος (g/I) 0,8-1,4 0,8-1,4 1,3-2,1
Βοτανικά Χαρακτηριστικά Sphagnum sp., Fuscum, Carex Peat moss (70% μαύρη τύρφη, 30% ξανθή τύρφη)
Συσκευασία Σακί  70lt, παλέτα Big Bale (4.500lt)

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των διάφορων υποστρωμάτων ξανθής τύρφης

Τύποι MKS 0 MKS 1 MKS 2 MKS 3
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Δομή κανονική, 400 mm Λεπτή Μεσαία Μεσαία
Απορροφητικότητα νερού (ml/100gr) 700-1000 700-1000 700-1000 700-1000
Οργανική Ουσία (%) 95-98 95-98 95-98 95-98
Πορώδες (%) 95-98 95-98 95-98 95-98
Περιεκτικότητα Αέρα (%) 16-58 16-58 16-58 16-58
Υγρασία (%) 40-65 40-65 40-65 40-65
Πυκνότητα (kg/cbm) 160-220 160-220 160-220 160-220
Χημικά Χαρακτηριστικά
pH 5,2-6,0 5,2-6,0 5,2-6,0 4,2-5,0
Λίπασμα   Peat Mix 11-11-20 Peat Mix 14-16-18 Αργής απελευθέρωσης, για δένδρα
N (mg/I) 8-20 60-140 140-230 40-100
P2O5 (mg/I) 7-16 60-140 160-260 50-120
K20 (mg/I) 1-3 120-170 180-300 60-130
Περιεκτικότητα Άλατος (g/I) 0,005-0,1 0,7-1,2 1,1-1,9 0,4-1,0
Βοτανικά Χαρακτηριστικά Sphagnum sp Peat moss Sphagnum sp Peat moss Sphagnum sp Peat moss Sphagnum sp Peat moss
Συσκευασία 140, 165, 225, 275lt, Big bale (4.500lt)

 

Ξανθή τύρφη MIKSKAAR

pH (H20) 2,8-3,8 Βαθμός Αποσύνθεσης Η1-Η3
Περιεκτικότητα Άλατος (g/lt) 0,05-0,10 Πυκνότητα (g/lt) 130-200
Ξηρά Ουσία (g/lt) Ca 80 EC μS 40-80 mS/cm
Συσκευασία: 50, 140, 165, 225, 275 lt, Big bale (4.500lt)

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!