Σπορόφυτα

      Η RIGAKIS SEEDS A . E . B . E . διαθέτει στην αγορά υψηλής ποιότητας σπορόφυτα όλων των υβριδίων της εταιρείας, εμβολιασμένα και αυτόριζα.

 

     Από την RIGAKIS SEEDS A.E.B.E. διατίθενται τρεις τύποι φυτών Α, Β και Γ.

•  Τύπος Α: κύβος πιεσμένης τύρφης διαστάσεων 5 x 5 cm

•  Τύπος Β: κύβος πιεσμένης τύρφης διαστάσεων 3,5 x 3,5 cm

•  Τύπος Γ: κύβος πιεσμένης τύρφης διαστάσεων 9 x 9 cm μόνο για εμβολιασμένα φυτά.

 

:: Σπορόφυτα ::
:: Σπορόφυτα ::
:: Σπορόφυτα ::
:: Σπορόφυτα ::
:: Σπορόφυτα ::
:: Σπορόφυτα ::